ค่าบริการ

สินค้าหน่วยราคาราคาพิเศษ
Botox Allergan100 unit24,000
Botox Allergan50 unit14,000
Botox Allergan20 unit10,000
Neuronox Botulinum toxin100 unit15,000
Neuronox Botulinum toxin50 unit8,900
Neuronox Botulinum toxin20 unit6,000
Filler Restylane 1 CC18,000 - 20,000
Filler Juvederm1 CC24,000
สลาย Filler1 โดส2,000
ไหม PDO1 เส้น600
ไหม PDO 10-20/เส้น500
ไหม PDO 21-60/เส้น400
ไหม PDO >61 / เส้น300
ไหมก้างปลา 1 เส้น4,000
ไหมก้างปลา6 เส้น18,000
ไหม PLLA1 เส้น4,000
MESO Merra1 เข็ม3,000
MESO Merra5 เข็ม12,500
MESO Merra10 เข็ม20,000
Meso MADE1 เข็ม1,800
Meso MADE5 เข็ม7,000
Meso MADE10 เข็ม12,000
Meso Fat1 เข็ม1,500
Meso Fat5 เข็ม6,500
Meso Fat10 เข็ม10,000
Meso Fat ตัว1 เข็ม1,000
Meso Fat ตัว5 เข็ม4,500
Meso Fat ตัว10 เข็ม7,800
ฉีดสิว1 จุด100
ฉีด Keloid1 จุด1,500
Subcision หลุมสิว1 ครั้ง2,500
Subcision หลุมสิว5 ครั้ง10,000
Subcision หลุมสิว10 ครั้ง18,000
icell1 เข็ม3,800
icell5 เข็ม15,000
icell10 เข็ม25,000
Meso White And Booster1 ครั้ง2,400
Meso White And Booster5 ครั้ง10,000
Meso White And Booster10 ครั้ง15,000
Meso White1 ครั้ง2,000
Meso White5 ครั้ง8,000
Meso White10 ครั้ง13,000
Mable Aura1 ครั้ง1,000
Mable Aura5 ครั้ง4,500
Mable Aura10 ครั้ง8,000
Marble Aura White1 ครั้ง2,500
Marble Aura White5 ครั้ง10,000
Marble Aura White10 ครั้ง18,000
Bella White Complex1 ครั้ง5,000
Bella White Complex5 ครั้ง22,000
Bella White Complex10 ครั้ง38,000

สินค้าหน่วยราคาราคาพิเศษ
เสริมจมูกครั้ง25,000
เสริมจมูก+แก้ครั้ง32,000
ตกแต่งขอบตาบนครั้ง25,000
ตกแต่งขอบตาล่างครั้ง28,000
ตกแต่งขอบตาบนและล่างครั้ง48,000
เสริมคางครั้ง25,000
ตกแต่งริมฝีปากบน ปากกระจับครั้ง22,000
ตกแต่งริมฝีปากล่างครั้ง22,000
ตกแต่งริมฝีปากบนล่างครั้ง35,000

สินค้าหน่วยราคาราคาพิเศษ
Acne Gone1 ครั้ง1,200
Acne Gone5 ครั้ง5,000
Acne Gone10 ครั้ง8,000
Marble Bright1 ครั้ง1500
Marble Bright5 ครั้ง5000
Marble Bright10 ครั้ง7800
Marble White1 ครั้ง1500
Marble White5 ครั้ง6000
Marble White10 ครั้ง10000
Aqua Lock1 ครั้ง1500
Aqua Lock5 ครั้ง6000
Aqua Lock10 ครั้ง10000
Malasma Clear1 ครั้ง1800
Malasma Clear5 ครั้ง7500
Malasma Clear10 ครั้ง13000
Marble Lifting1 ครั้ง10000
Marble Lifting5 ครั้ง35000
Marble Lifting10 ครั้ง1000
Marble Dimond1 ครั้ง1500
Marble Dimond5 ครั้ง6000
Marble Dimond10 ครั้ง10000
Premium Radiantone1 ครั้ง2500
Premium Radiantone5 ครั้ง10000
Premium Radiantone10 ครั้ง18000
Premium Cellrenew1 ครั้ง2500
Premium Cellrenew5 ครั้ง10000
Premium Cellrenew10 ครั้ง18000
Premium subumcontrol1 ครั้ง2500
Premium subumcontrol5 ครั้ง10000
Premium subumcontrol10 ครั้ง18000

สินค้าหน่วยราคาราคาพิเศษ
Helios1 ครั้ง3,500
Helios5 ครั้ง15,000
Helios10 ครั้ง25,000
Ultralight IPL1 ครั้ง1,500
Ultralight IPL5 ครั้ง5,000
Ultralight IPL10 ครั้ง8,000
Face Lift RF1 ครั้ง1,200
Face Lift RF5 ครั้ง5,000
Face Lift RF10 ครั้ง8,000
Shape Lift RF1 ครั้ง1,800
Shape Lift RF5 ครั้ง7,500
Shape Lift RF10 ครั้ง10,000
Lifttherapy เฉพาะจุด1 ครั้ง10,000
Lifttherapy ไม่จำกัด1 ครั้ง35,000
Electro1 ครั้ง1,000
Pink Lip1 ครั้ง1,500
Hair Removal1 ครั้ง1,500
Hair Removal5 ครั้ง6,000
Hair Removal10 ครั้ง10,000

Update 15/04/2560 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โปรดตรวจสอบราคาพิเศษกับทางคลินิกได้ที่
?Call Center : 062-225-6369
?Facebook : https://goo.gl/fQufsq
?Line@ ID : @MarbleClinicTH https://goo.gl/8noIha